Storitve

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Lesoteka - Od Gozda do hiše - 360° posnetek

Doživite pot lesa na gozdno-lesni verigi "Od gozda ... do hiše" skozi 360° stopinjski video.


Sečnja in spravilo lesa

Gozdarstvo je osnovna dejavnost podjetja GG SG. Sečnja in spravilo lesa sta tehnološko zahtevni in nevarni opravili, ki ju dodatno otežujejo zahtevni pogoji izkoriščanja koroških gozdov. Pretežno gorski in hriboviti tereni onemogočajo obsežno strojno sečnjo, zato GG SG večino lesa še vedno pridobi na tradicionalni način: z ročnim podiranjem dreves s pomočjo motornih žag in s traktorskim ter žičniškim načinom spravila.

Podjetje sledi cilju postopnega povečanja strojne sečnje in spravila lesa s procesorsko tehnologijo in uporabo specializiranih strojev (harvester, forwarder) na terenih, ki to omogočajo. Delež oblega lesa, pridobljenega s strojno sečnjo, se tako vsako leto vztrajno povečuje.

Konkurenčne prednosti

 • Smo vrhunsko usposobljeni izvajalci sečnje in spravila lesa, s strokovnim kadrom in dolgoletnimi izkušnjami, opremljeni s sodobno tehnološko opremo.
 • Poleg sečnje in spravila lesa izvajamo tudi vsa gozdnogojitvena in varstvena dela ter gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
 • Storitve izvajamo tako v državnih kot tudi v zasebnih gozdovih po vsej Koroški pa tudi drugje.
 • Zaradi poznavanja potreb naše žagarske proizvodnje lahko lastniku z optimalnim krojenjem zagotovimo največjo možno korist.
 • Odkupimo gozdno-lesne sortimente vseh vrst, ki nastanejo pri posamezni sečnji.
 • Nudimo odvoz oblega lesa z lastnimi kamioni.

Kontakt

[Naslov]
Vodja odkupa
David Kotnik
Telefon: +386 (0)40 502 523

Aktualno