Storitve

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Projektiranje

Projektivni biro podjetja se ukvarja s projektiranjem gradbeno inženirskih objektov s poudarkom na prometni in komunalni infrastrukturi vključno z zunanjo ureditvijo.

Začetki projektiranja v sklopu GG Slovenj Gradec, d. d., so stari že več kot 50 let, od leta 2000 pa podjetje nadaljuje intenzivnejši razvoj na tem področju. 

S stalnim usposabljanjem zaposlenih ter s posodabljanjem programske opreme zagotavljamo odlično kakovost storitev. Nudimo celovito podporo pri projektiranju oziroma izdelavi projektne dokumentacije po ZGO v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. Samostojno izdelujemo projektno dokumentacijo za gozdne prometnice, lokalne ceste, državne ceste, mostove, podporne zidove, zunanje ureditve individualnih in poslovnih objektov ter kanalizacijske sisteme padavinskih in odpadnih voda.

Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo programsko opremo, s katero lahko zagotavljamo tehnično dobre in natančne rešitve v relativno kratkem času, seveda skupaj s tehnično usposobljenim kadrom.

Lastnik podjetja Lesoteka projektiva je Gozdno gospodarstvo. Je najstarejše še delujoče gozdno gospodarstvo v Sloveniji in kot takšno partner, ki bi si želel vsak. Od ustanovitve leta 1947 in vse do danes je Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec zaslužno za gospodarjenje z obširnimi gozdovi na Koroškem in širšem območju.

Vrednote:

 • zadovoljstvo kupcev ter visoka kakovost izdelkov in storitev;
 • skrb za okolje;
 • široko znanje zaposlenih, ki omogoča spremembe in napredek, ki sledi našemu poslanstvu;
 • odgovorno in etično delovanje v interesu vseh: lastnikov, okolja in zaposlenih;
 • podpora odličnosti v športu in kulturi ter prispevek k višji kakovosti življenja v okolju, kjer poslujemo.

 

IZS – Inženirska zbornica Slovenije

Smo člani Inženirske zbornice Slovenije oz. smo vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.  Inženirska zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija inženirjev in geodetov, ki v Republiki Sloveniji zagotavlja strokovnost in varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstvo tretjih oseb. 

Poslanstvo: 

 • varovanje in zastopanje interesov strok in pooblaščenih inženirjev, združenih v zbornici v strokovni in širši javnosti; 
 • svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo dejavnosti na področju graditve in urejanja prostora; 
 • zagotavljanje strokovnosti vseh pooblaščenih inženirjev. 

IZS je prepoznavna in vplivna strokovna zbornica zadovoljnih članov, katerih kakovostne inženirske storitve pripomorejo k večji gospodarski rasti ob istočasnem upoštevanju pravil trajnostnega razvoja in kodeksa poklicne etike. 

Poslanstvo

Poslanstvo družbe LESOTEKA projektiva, d. o. o., je sodelovanje na področju gradenj inženirskih objektov in stavb v smislu priprave projektne dokumentacije in sodelovanja pri sami gradnji v obliki nadzora oz svetovanja. 

Slogan podjetja je "Racionalne rešitve!" kar nam samo pove, da skuša podjetje v čim večji meri izdelati optimalne rešitve, ki so racionalne, hkrati pa uporabne, funkcionalne in prijazne do okolja. Prav tako se predvidijo rešitve, ki imajo nizek strošek vzdrževanja, hkrati pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

GG Slovenj Gradec

Gozdno gospodarstvo je lastnik podjetja Lesoteka projektiva. Je najstarejše še delujoče gozdno gospodarstvo v Sloveniji in kot takšno partner, ki bi si želel vsak. Od ustanovitve leta 1947 in vse do danes je Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec zaslužno za gospodarjenje z obširnimi gozdovi na Koroškem in širšem območju.

Vrednote:

 • zadovoljstvo kupcev ter visoka kakovost izdelkov in storitev;
 • skrb za okolje;
 • široko znanje zaposlenih, ki omogoča spremembe in napredek, ki sledi našemu poslanstvu;
 • odgovorno in etično delovanje v interesu vseh: lastnikov, okolja in zaposlenih;
 • podpora odličnosti v športu in kulturi ter prispevek k višji kakovosti življenja v okolju, kjer poslujemo.

Programska oprema

Za našo programsko opremo skrbi podjetje CGS plus, d. o. o., z inovativno informacijsko in okoljsko tehnologijo, na svetovnem trgu znano predvsem zaradi programske opreme za načrtovanje stavb in inženirskih objektov. Z njimi imamo pogodbo o vzdrževanju, svetovanju, tehnični podpori in nadgrajevanju programske opreme z novimi svežimi verzijami.

Aktualna programska oprema, ki jo uporabljamo v našem podjetju za načrtovanje inženirskih objektov:

 • Auto Cad, Civil 3D
 • Plateia (projektiranje cest)
 • Urbano (projektiranje kanalizacije)
 • Hidra (projektiranje vodovoda)
 • GRAITEC Advance design (statični izračuni konstrukcij)

Reference

 • Več kot 1000 projektov gozdnih prometnic in lokalnih cest s pripadajočimi mostovi in podpornimi zidovi; večinoma v koroških štajerskih in dolenjskih občinah
 • Več kot 100 projektov na državnih cestah, kot so hodniki za kolesarje in pešce, križišča, avtobusne postaje, škarpe, mostovi.
 • Več kot 50 projektov celovite infrastrukture in zunanje ureditve večjih trgovskih, poslovnih, industrijskih in gospodarskih območij.
 • Kompleksna cestna in komunalna infrastruktura ter zunanja ureditev novih vrtcev (vrtec Šmartno, vrtec Legen, vrtec Podgorje).

Kontakt

Aktualno