Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.

Zaposlitev

Naš skupni imenovalec in cilj je, da si nenehno prizadevamo izboljševati in nadgrajevati poslovanje. Zavedamo se, da je ključ za doseganje tega cilja v ljudeh. Ti so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev.

Ker so danes spremembe na trgu vedno hitrejše, to od organizacije zahteva tudi večjo fleksibilnost in sposobnost predvidevanja ter hitrega in ustreznega odzivanja na spremembe. Pri tem se zavedamo, da so ključnega pomena v organizacijah zaposleni, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami. Zavedamo se, da so samo ljudje sposobni nenehnega učenja in razvijanja ter prilagajanja spremembam v okolju. V podjetju smo usmerjeni k primernemu zaposlovanju in razvijanju ljudi; razvoj zaposlenih je eden ključnih procesov, ki služi uresničevanju vizije in ciljev naše družbe v nenehno spreminjajočem se okolju.

Trenutno stanje zaposlenih v Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec skupaj z vsemi povezanimi družbami je 129 ljudi (november 2016). Izobrazbena struktura se iz leta v leto izboljšuje, saj je organizacija naklonjena željam zaposlenih po dodatnem izobraževanju ter usposabljanju, tako na področju ožje specializacije za konkretno delovno mesto kot tudi širše za pridobivanje znanj na področju osebne rasti in nadgradnje. Starostna struktura zaposlenih, zlasti proizvodnih delavcev, je nekoliko manj ugodna, na trgu delovne sile pa primanjkuje mladih usposobljenih kadrov za delo v gozdu.

Prosta delovna mesta:

 

Asistent v spletni prodaji in marketingu

  • skrb za spletno stran podjetja (urejanje, dodajanje novih artiklov, komunikacija z dobavitelji za marketinški material ipd.

  • komunikacija z oglaševalskimi agencijami za promocijo artiklov, priprava materiala in izvedba marketinške akcije

  • priprava ponudb, potrditev naročil, izdaja dobavnic in računov ter vnos blaga na zalogo v programu

  • klicanje strank (po poslanih ponudbah, občasno glede potencialnih novih naročil)

  • občasno tudi pomoč v prodajalni in logistični operativi

  • skrb za pravilnost in pravočasnost opravljanja navedenih del.

Rok prijave: 15.3.2022

 

Kontakt

[Naslov]
Pravno kadrovska služba
Erika Zacirkovnik
Telefon:+ 386 (0)70 665448

Aktualno