Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.

Skupina LESOTEKA

Podjetje Lesoteka je v zadnjih desetih letih iz tipično gozdarskega podjetja zraslo v razvejano skupino LESOTEKA, ki svoje priložnosti išče tudi na področju žagarstva, energetike, trgovine, gradbeništva in v drugih, z lesom povezanih dejavnostih.

Z vertikalno povezavo med gozdarstvom, primarno predelavo in izdelavo lesenih hiš postaja skupina LESOTEKA vse bolj prepoznavna tudi na področju promocije in uporabe lesa kot konstrukcijskega materiala v gradbeništvu. Razvojno je skupina usmerjena v trajnost, tako kot je trajnega značaja gozd in les. Vključeni smo v Razvojni center koroškega gospodarstva (RACE KOGO), preko katerega peljemo razvojno dejavnost. Naša usmeritev je dodati vrednost lesu, ki ga pridobivamo iz koroških gozdov.

Glavni cilj družbe je, da večji del lesa iz koroških gozdov predela doma in s tem ustvarja pogoje za nadaljnji obstoj in razvoj lesne industrije. Gozdarska dejavnost družbe je neposredno procesno in tržno povezana z žagarsko primarno predelavo lesa, ki je dohodkovno najmočnejša dejavnost družbe. S sodobno opremo za pripravo in obdelavo hlodovine, z najsodobnejšo opremo za žaganje in z ustreznim skladiščnim prostorom je koncentrirana na lokaciji v Šentjanž pri Dravogradu.

Težišče trženja družbe je oskrbovanje trga s konstrukcijskim in žaganim lesom za gradbene namene. S tem produktom je družba konkurenčna dobro organiziranim evropskim gigantom. Družba ni usmerjana v masovno proizvodnjo, ampak v kvalitetno predelavo lesa specialnih dimenzij v manjših serijah.

Področje trgovske dejavnosti predstavlja predvsem trgovanje z lastnimi in lesnimi proizvodi drugih proizvajalcev ter orodij in opreme za delo v gozdu. Pred kratkim smo razvili in lansirali blagovno znamko Lesoteka. Le-ta ne predstavlja zgolj štirih maloprodajnih enot družbe (Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Pirešica), ampak ponuja celovit pristop k popularizaciji rabe in umeščanju slovenskega lesa v bivanjsko okolje človeka.

Končni produkt skupine LESOTEKA so leseni objekti za bivalne in infrastrukturne namene. Posel smo začeli v navezi s podjetjem Smreka Gornji Grad, dejavnost pa odslej nadaljujemo preko podjetja Lesoteka hiše, in sicer ponujamo produkte iz masivnega lesa po sistemu KLH in klasične brunarice.


V skupino LESOTEKA so poleg matične družbe vključena naslednja podjetja:

  • Lesoteka IP, d. o. o., Spodnja Vižinga 70, 2360 Radlje ob Dravi; lastni kapital 304.279 EUR, udeležba v kapitalu družbe 100 %
  • Lesoteka hiše, d. o. o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, lastni kapital 10.207 EUR, udeležba v kapitalu družbe 99 %
  • Lesoteka inženiring, d. o. o., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, lastni kapital 10.104 EUR, udeležba v kapitalu družbe 96 %
  • Lesoteka trgovine, d. o. o., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,  lastni kapital 7.019 EUR, udeležba v kapitalu družbe 99 %

Celotna skupina LESOTEKA je zasnovana tako, da uresničuje idejo iz slogana "Od gozda do hiše". Slogan zajema vse, kar skupina dosega in želi še izboljšati s svojim načinom dela: oskrbovati ljudi z lesom, domačemu lesu dodati vrednost ter razviti primarno in finalno lesno industrijo. Skupina LESOTEKA vse to združuje, izvaja in izboljšuje, saj skupaj s povezanimi družbami in poslovnimi enotami izvaja naslednje dejavnosti:

  • primarna predelava – razrez iglavcev (Lesoteka, d.o.o.);
  • izdelava masivnih lesenih hiš (Lesoteka hiše);
  • projektiranje in inženiring (Lesoteka hipe)
  • trgovska dejavnost (prodaja žaganega lesa in drugih materialov, naprav, orodij ter opreme za gozdarje, sadjarje, vrtnarje, gradbenike in lesarske mojstre - Lesoteka trgovine Slovenj Gradec, Radlje in Pirešica).

 


 

Aktualno