Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

GG INPO

Podjetje GG-INPO, d. o. o., je hčerinska družba v stoodstotni lasti Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec in ima status invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so primarna predelava listavcev, izdelava palet in projektiranje. Žaganje lesa listavcev s tračno tehnologijo in izdelava pohištvenih elementov sta primarni razvojni dejavnosti družbe. Posodobitev tehnologije žaganja in povečanje ponudbe umetno posušenih pohištvenih elementov sta naslednja razvojna koraka družbe.
 

Dejavnosti podjetja se nanašajo na naslednja področja:

Projektiranje in inženiring:

 • projektiranje nizkih gradenj (ceste, parkirišča, kanalizacijski sistemi, vodovodi) in zunanjih ureditev,
 • celotni inženiring za manjše komplekse,
 • izdelava celotne projektne dokumentacije.

Razrez lesa in decimiranje:

 • razrez lesa listavcev za lastne potrebe in uslužnostni razrez lesa,
 • decimiranje in izdelava elementov za pohištveno industrijo.

Proizvodnja embalaže:

 • izdelava težke embalaže v obliki kontejnerskih zabojnikov za strojno industrijo kot glavni proizvod,
 • izdelava vseh vrst lesene embalaže in embalažnih elementov,
 • palete in drugi leseni zaboji.

Storitve:

 • nakup in prodaja hlodovine listavcev,
 • opravljanje vseh vrst gozdarskih del,
 • prodaja drv.

 

Osebna izkaznica podjetja

Firma: GG-INPO, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.
Firma skrajšano: GG-INPO, d. o. o.
Sedež: Spodnja Vižinga 70, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: +386 (0)2 88 39 480
Telefaks: +386 (0)2 88 42 684
Spletni naslov: www.gg-sg.si
Elektronski naslov: miha.perse@gg-sg.si
Matična številka: 5942918
Davčna številka: SI57526672

Transakcijski računi:

 • 02470-0017295321 odprt pri NLB, d. d.
 • 33000-0000902382 odprt pri HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d.

Šifra dejavnosti: 02.010 Gozdarstvo in gozdarske storitve
Osnovne dejavnosti: gozdarstvo, lesna predelava, odkup lesa, projektiranje in nadzor
Št. vpisa v sodni register: 1/09534/00 pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, sklep Srg 2001/00020
Osnovni kapital družbe: 11.045,00 EUR
Direktor:  Mihael PERŠE, inž. str.


Kontakt

[Naslov]
direktor
Mihael PERŠE
Telefon:+ 386 (0)2 88 39 480

Aktualno