Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

LESOTEKA, lesno predelovalno podjetje d.o.o.

Naša zgodba se začne v gozdu. Gozdovi so ena izmed priložnosti za razvoj Koroške tako na področju gozdarstva, lesne industrije kot posredno tudi turizma. To so dejavnosti, ki so lahko v slovenski družbi strateškega in trajnostnega značaja ter priložnost za zaposlitve ljudi.

Lesoteka, d.o.o. je podjetje s sedežem Slovenj Gradcu in ostaja matična družba, v okviru katere se izvaja glavna dejavnost podjetja, primarna predelava lesa. S primarno predelavo lesa so povezani še odkup okroglega lesa, prevozi in vzdrževanje. Na ravni matične družbe ostajajo tudi vse podporne upravne službe, računovodstvo, kontroling, finance, kadrovska služba in informatika. Ker je matična družba tudi lastnik vsega premoženja, njegovo upravljanje ostaja v njeni domeni. Kot poseben del v okviru matične družbe ostaja mesečna publikacija Viharnik, ki že 50 let vstopa v domove prebivalcev pretežno koroškega podeželja, hkrati pa je za družbo način za plasiranje javnih informacij v zvezi s poslovanjem skupine LESOTEKA.

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., je že leta 2011 ustanovilo družbo Lesoteka hiše, d. o. o., v okviru katere je vzpostavilo proizvodnjo in montažo lesenih objektov, pri tem pa uporabljalo rezultate razvojnih aktivnosti v okviru Razvojnega centra koroškega gospodarstva. Jeseni 2014 je matična družba ustanovila še 'spin off družbe' Lesoteka inženiring, d. o. o., v okviru katere se izvaja dejavnost upravljanja vrtcev, Lesoteka projektiva, d. o. o., ki izvaja projektiranje nizkih gradenj, Lesoteka trgovine, d. o. o., na katere se je prenesla dejavnost trgovskih lesnih centrov, in nazadnje Lesoteka gozdarstvo, d. o. o., na katero se je sredi leta 2016 prenesla gozdarska dejavnost (sodelovanje na državnih razpisih za izvajanje sečnje v državnih gozdovih). 

Matična družba je lastniško  povezana s podjetjem Lesoteka IP, d. o. o.,  ki je v njeni stoodstotni lasti in ima status invalidskega podjetja. Podjetje je nastalo leta 1996. Zaradi vzpostavitve programov, ki omogočajo delo invalidom, ter števila zaposlenih invalidov je podjetje pridobilo status invalidskega podjetja. 


Osebna izkaznica podjetja

Firma: LESOTEKA, lesno predelovalno podjetje d.o.o.
Firma skrajšano: LESOTEKA, d.o.o.
Sedež: Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 (0)2 88 39 480
Telefaks: +386 (0)2 88 42 684
Spletni naslov: www.lesoteka.si
Elektronski naslov: info@lesoteka.si
Revizijska hiša: ABC revizija, d. o. o.

Matična številka: 5292174
Davčna številka: SI90431383
Transakcijski računi:

 • 02470-0016227739 odprt pri NLB, d. d.
 • 25100-9708030109 odprt pri PROBANKA, d. d.
 • 33000-0000020749 odprt pri HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d.

Šifra dejavnosti: 02.010 Gozdarstvo in gozdarske storitve.

Osnovne dejavnosti: gozdarstvo, lesna predelava, odkup lesa, trgovina na debelo in drobno. 
Št. vpisa v sodni register: 1/00990/00 pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, sklep Srg 97/00487
Osnovni kapital družbe: 998.760,64 EUR
Uprava: Žan PRITRŽNIK, univ. dipl. ekon., direktor
 


Kontakt

[Naslov]
Direktor
Žan PRITRŽNIK,
univ. dipl. ekon.
Telefon:+ 386 (0)2 88 39 491

Aktualno