Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.

Prijava na e - novice

  

  

Vpiši se      

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Vizija in poslanstvo

Vizija družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je vzpostaviti vertikalno povezavo med gozdarstvom in lesno industrijo in tako postati odlično podjetje na področju pridobivanja lesa iz gozda in tehnološko sodobno podjetje na področju primarne predelave lesa ter prevzeti vodilno vlogo pri izgradnji objektov iz lesenih masivnih konstrukcij in pri ponudbi energije iz lesne biomase.

Slogan podjetja se glasi "Od gozda do hiše" in na svoj način zajema vse, kar družba dosega in želi v prihodnosti še izboljšati:

 • na področju gozdarstva ohraniti primat strokovno in tehnično najbolj usposobljenega podjetja za sečnjo in spravilo lesa na Koroškem ter svoj sloves ponesti tudi preko teh meja;
 • na področju žagarstva postati najboljši ponudnik žaganega lesa za konstrukcije v Sloveniji in zanesljiv ter kakovosten ponudnik lesene embalaže in elementov za pohištveno industrijo;
 • na trgovskem področju postati prepoznaven ponudnik materialov, orodij in storitev, vezanih na les, ter z odpiranjem novih trgovin še intenzivneje promovirati novo blagovno znamko Lesoteka lesnih centrov;
 • na področju lesene gradnje postati vodilno podjetje za proizvodnjo masivnih lesenih hiš v Sloveniji, z uvedbo nove tehnologije pa tudi na področju gradnje javnih zgradb in večstanovanjskih objektov iz lesa.

Vrednote:

 • zadovoljstvo kupcev ter visoka kakovost izdelkov in storitev;
 • zavedanje, da je fleksibilnost nujni pogoj obstoja na trgu;
 • široko znanje naših zaposlenih, ki omogoča spremembe in napredek, ki sledi našemu poslanstvu;
 • odgovorno in etično delovanje v interesu vseh: lastnikov, okolja in zaposlenih;
 • podpora odličnosti v športu in kulturi ter prispevek k višji kakovosti življenja v okolju, kjer poslujemo.

Konkurenčne prednosti:

 • osnovna izdelčna strategija družbe je prilagodljiva ponudba oblega lesa s fleksibilnim krojenjem izbranih dreves in ponudba konstrukcijskega ter drugega lesa za gradbene namene s prilagodljivo primarno predelavo;
 • družba ni usmerjena v masovno proizvodnjo, ampak v kvalitetno predelavo lesa specialnih dimenzij v manjših serijah;
 • bistveno konkurenčno prednost razvijamo skozi sinergijo povezanosti procesov gozdarstva, predelave lesa, gradbeništva, izdelave objektov iz lesenih konstrukcij in trgovske dejavnosti.

Aktualno