Proizvodi

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Energenti

Les je nepogrešljiv energent za pridobivanje toplotne in električne energije. Razvoj različnih tehnologij za pridobivanje zelene električne energije in subvencije za tovrstne investicije so enormno povečali potrošnjo energentov iz lesa.

Lesni sekanci iglavcev

Različnih velikosti, sveži, brez lubja ali z njim.
Namembnost: izdelava lesenih plošč, celuloza – papir, pridobivanje energije.

Žagovina

Stranski proizvod žagarske industrije.
Namembnost: izdelava ivernih plošč, briketi ali peleti.

Lubje

Stranski proizvod žagarske industrije.
Namembnost: pridobivanje energije, uporaba v vrtnarstvu.

Obrezline in odčelki

Stranski proizvod žagarske industrije.
Namembnost: obrezline se meljejo v sekance in se uporabljajo za pridobivanje energije, za izdelavo ivernih plošč ali pa v celulozni industriji.

Kontakt

[Naslov]
Referent prodaje
Janez Kranjc
Telefon:+ 386 (0)31 269 146

Aktualno