Storitve

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Odkup lesa

Odkup oblega lesa je pomembna dejavnost podjetja LESOTEKA, saj z njim zagotavljamo zadostne količine hlodovine za lastno primarno predelavo lesa. Odkup izvajamo na celotnem področju Koroške pa tudi v bližnjih regijah. Hlodovino odkupujemo tako od pravnih kot tudi od fizičnih oseb.

Pri odkupu lesa od pravnih oseb gre za namenski odkup, saj na ta način podjetje pridobi obli les izključno za nadaljnjo predelavo na svoji poslovni enoti, PE Žaga. Podjetje za ta namen odkupuje večinoma les iglavcev (smreka) klase C, D1 in D2, ter tehnični in celulozni les iglavcev.

Pri odkupu oblega lesa od fizičnih oseb (kmetje in drugi zasebni lastniki gozdov) ločimo dva načina odkupa, in sicer odkup lesa na kamionski cesti in odkup lesa na panju.

Pri odkupu lesa na kamionski cesti lastnik gozda sam poskrbi za sečnjo in    spravilo lesa do kamionske ceste.

Pri odkupu lesa na panju za vse poskrbi LESOTEKA. Odkup lesa na panju je tako prava rešitev za vse tiste lastnike gozdov, ki sami niso usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne delovne opreme.

Konkurenčne prednosti

 • Zagotavljamo pošteno izmero lesa na elektronski merilni liniji s točno specifikacijo kakovosti.

 • Odkupimo ves obli les na kamionski cesti ali na panju, ne glede na drevesne vrste (listavci, iglavci) ali kakovost (kakovostni les, les za žagarsko proizvodnjo, celulozni les itd.).

 • Odvoz oblega lesa izvedemo v najkrajšem možnem času.

 • Ponujamo visoke odkupne cene in čimprejšnje plačilo.

 • Pred posekom svetujemo, kako krojiti les, da bo njegov izkoristek čim večji in vrednost čim višja.

 

Skupina LESOTEKA – trden člen v gozdno-lesni verigi

 

Podjetje LESOTEKA predela večino lesa samo

Skupina LESOTEKA v svojem delovanju združuje več dejavnosti, ki se neposredno ali posredno navezujejo na gozdarsko proizvodnjo in lesno predelavo. Tako zaposluje trideset gozdnih delavcev, ki opravljajo sečnjo in spravilo lesa ter izvajajo nego v gozdu.

Večji del tako pridobljene hlodovine predelamo sami na svojih dveh žagah v Otiškem Vrhu in Radljah ob Dravi. Konstrukcijski in žagan les, ki ga tako pridobimo, najde pot do končnega kupca ali pa ga sami vgradimo v lesene masivne hiše, predelamo v pohištvene elemente, iz stranskih proizvodov pa proizvedemo toplotno in električno energijo.

Trudimo se, da lesu, ki zraste pri nas, dodamo kar največjo vrednost, pri čemer zaposlujemo ljudi, ki pri nas živijo in delajo. Da lahko zagotovimo nemoteno proizvodnjo na obeh žagalnicah, pa nujno potrebujemo hlodovino. 

Potrebujemo tudi hlodovino iglavcev različnih dolžin od 4 do 10 metrov, saj je za ostrešja in izgradnjo masivnih hiš potrebna hlodovina različnih dolžin in premerov. Trenutno večina lastnikov gozdov kroji hlodovino iglavcev na dolžino 4 metre, kar je aktualno za avstrijski trg. Zaradi tega prosimo lastnike gozdov, da se že pred samim posekom posvetujejo z našimi odkupovalci in s tem pridobijo informacije, kako najbolje izkoristiti celotno drevo (manj rezov, večji izkoristek in zaradi tega tudi enostavnejše spravilo lesa).   

Prednosti, ki jih ima gozdni posestnik s prodajo svoje hlodovine podjetju LESOTEKA:

 • odkup hlodovine smreke, jelke, macesna, bora in bukve po pošteni ceni in plačilo najkasneje v 60 dneh od prevzema na merilni liniji;
 • odkup hlodovine vseh dolžin, debelin in kakovosti ter organiziran odvoz sortimentov;
 • odkup lesa na panju in organizirana sečnja ter spravilo lesa;
 • elektronski prevzem lesa v našem skladišču;
 • zdelava poročila o pavšalnem nadomestilu za prodajo okroglega lesa za preteklo leto.

Kontakt

[Naslov]
Vodja odkupa
David Kotnik
Telefon:+ 386 (0)40 502 523
[Naslov]
Odkupovalec
Ivan Martini
Telefon:+386 (0)41 656 005
E:

Aktualno