HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Leseni škrat

Končno smo tudi na Koroškem, v deželi gozdov, dočakali gradnjo prvega lesenega vrtca s prijaznim imenom Leseni Škrat v kraju Šmartno pri Slovenj Gradcu. 
To, kar je v sosednji Avstriji stalnica in ne vprašanje, je kvaliteta bivanja otrok. Zakaj? Raziskave, ki so jih izvedli pred leti, dokazujejo, da je v vzgojno izobraževalnih objektih, zgrajenih iz lesa, manj stresa, agresivnosti, večja pripravljenost za učenje, boljša koncentracija, počutje, manjša izčrpanost. Z medicinskega vidika les kot gradbeni material pozitivno učinkuje na zdravje in počutje ljudi.
Vrtec Leseni Škratek bo z izjemo armiranobetonske talne plošče v celoti zgrajen iz lesa. Za doseganje zahtev pravilnikov o vzgojno-varstvenih zavodih pa bodo uporabljeni tudi ostali naravni materiali oz. materiali, ki ne vsebujejo škodljivih primesi ter so okolju prijazni. Investicijo financira in gradi Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. Leseni konstrukcijski del objekta vključno z izvedbo lesene fasade bo izvajalo podjetje Lesoteka hiše.
Saša Šuhel, inž. gozd.