HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Produkti

Lesarski produkti

V naši gozdni-lesni verigi

Poleg gozdarskih storitev velik del naše dejavnosti predstavlja proizvodnja najrazličnejših lesarskih izdelkov in polizdelkov. Primarno predelavo nadgrajujemo s sekundarno in na ta način gozdno-lesno verigo logično nadaljujemo. V naših obratih tako nastajajo asortimenti žaganega, konstrukcijskega in mizarskega lesa in na drugi strani večji in bolj kompleksni izdelki kot so stenski paneli in masivni leseni objekti. Iz lesne biomase in lesnih ostankov proizvajamo lesno embalažo, pelete in druge energente ali pa jih neobdelane dobavljamo kot polizdelek oz. surovino za uporabo v drugih gospodarskih panogah - kmetijstvu, gradbeništvu, itd.

Sekundarna predelava

Od lesa do končnih izdelkov

Primarni sledi sekundarna predelava lesa. V tem koraku se surovine iz primarne predelave uporabijo za izdelavo končnih izdelkov in polizdelkov. Pridobljenima lesni surovini in biomasi pa z znanjem in tehnološkimi procesi dodajamo vrednost in odpiramo nove možnosti uporabe.

Gozdno-lesna veriga

Produkti v okviru gozdno-lesne verige

Podjetja, združena v skupini Lesoteka, s svojimi storitvami in proizvodi tvorijo model krožnega gospodarstva, v katerem pokrivajo celotno pot lesa od gozda do rešitev za končne uporabnike. Gre za verigo dejavnosti od posekane smreke v gozdu pa vse do končnega produkta. Les je za tak način gospodarstva najprimernejši element, saj je v celoti obnovljiv, naraven in trajnosten material.