HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Storitve

Gozdarske storitve

V naši gozdno-lesni verigi

Naše gozdarske storitve obsegajo preteženo dejavnosti, povezane z gospodarjenjem z gozdovi in pridobivanjem naše osnovne surovine - lesa. Gre za storitve primarne predelave, ki jih dopolnjujemo s produkti primarne in sekundarne predelave. Storitve vključujejo odkup lesa, načrtovanje in izvajanje sečnje ter spravilo lesa do naših lesno-predelovalnih obratov. Širše gledano, storitve zajemajo gozdno-gospodarske dejavnosti za učinkovito in trajnostno upravljanje gozdov v skladu s sodobnimi smernicami na področju gozdarstva. Sem sodijo ukrepi za obnavljanje gozdov, čiščenje in nadzor nad škodljivci in boleznimi, vzdrževanje gozdnih cest, poti ter ostale infrastrukture in drugo.

Primarna predelava

Od gozda do lesne surovine

Primarna predelava lesa se nanaša na prvo stopnjo obdelave lesa, ki vključuje spravilo lesa, razrez in obdelavo posekanega lesa na različne dimenzije in oblike, odvisno od potreb trga. V tej fazi nastajajo surovine za nadaljnjo predelavo v različne lesarske produkte.

Gozdno-lesna veriga

Storitve v okviru gozdno-lesne verige

Podjetja, združena v skupini Lesoteka, s svojimi storitvami in proizvodi tvorijo model krožnega gospodarstva, v katerem pokrivajo celotno pot lesa od gozda do rešitev za končne uporabnike. Gre za verigo dejavnosti od posekane smreke v gozdu pa vse do končnega produkta. Les je za tak način gospodarstva najprimernejši element, saj je v celoti obnovljiv, naraven in trajnosten material.