BRZI KONTAKT +386 02 88 53 480

Briga za okoliš

Zaštita

i smanjenje utjecaja na okoliš

Misija poduzeća Lesoteka slijedi našu temeljnu vrijednost, a to je, uz razvoj poslovanja, raditi u korist prirode i ljudskog društva. Šire gledano, to znači da se zalažemo za održivo iskorištavanje obnovljivih šumskih resursa, proizvodnju drvnih proizvoda s minimalnim utjecajem na okoliš, uvođenje praksi kružne ekonomije s ciljem smanjenja otpadnih sirovina, prirodan i ekološki prihvatljiv razvoj poslovanja i djelovanja cijele grupe te društveno odgovorno djelovanje u korist zaposlenih i zajednice u kojoj djelujemo. U grupi dajemo velik naglasak na pozitivan održivi razvoj i svjesni smo svoje dugoročne odgovornosti na području ekološki prihvatljivog razvoja. Osnova tome je sustavni pristup pri nadziranju i smanjenju utjecaja na okoliš. Visokim načelima društvo će slijediti i ubuduće.

Zelena radna mjesta

Za ljepšu budućnost našeg planeta

Poduzeće Lesoteka nastoji stvarati zelena radna mjesta koja su ključna za održivu budućnost našeg planeta. Inovativnim pristupima šumarskim aktivnostima i korištenjem naprednih tehnologija trudimo se smanjiti ekološki otisak, a istovremeno potičemo lokalno gospodarstvo stvaranjem radnih mjesta usmjerenih na održivo korištenje prirodnih resursa. Tako stvaramo budućnost zelenih radnih mjesta, gdje se spajaju ekonomski rast, društvena odgovornost i zaštita okoliša.

Upravljanje šumama

Održivo i odgovorno iskorištavanje obnovljivih izvora

Poduzeće Lesoteka postavlja održivo iskorištavanje šuma u središte svog djelovanja. Surađujemo s iskusnim šumarskim stručnjacima i koristimo najnovije tehnologije te prakse za pažljivo upravljanje šumama. Naš cilj je očuvati šumske ekosustave i njihove funkcije, a istovremeno omogućiti održivo dobivanje drva i očuvanje biološke raznolikosti. Pored toga, posvećeni smo očuvanju zdravih šuma. Provodimo redovito praćenje i zaštitu šuma od štetnih organizama, kao što je potkornjak, te brinemo za zdrav prirast šuma. Naši napori usmjereni su na uspostavljanje ravnoteže između iskorištavanja šumskih resursa i njihovog očuvanja, kako bismo osigurali da šume ostanu vitalne, održive i dragocjene za buduće generacije. Lesoteka ponosno predstavlja novu uslugu koja vlasnicima zemljišta omogućuje cjelovito i održivo upravljanje šumama. Naši stručnjaci pažljivo planiraju i provode šumarske aktivnosti, uključujući planiranje sječe, sadnju drveća, zaštitu šumskih staništa i praćenje rasta.

NULA ODPADA = ZERO WASTE

Kružna ekonomija za maksimalnu iskoristivost

Poduzeće Lesoteka se aktivno posvećuje izazovu "zero waste" s jakom predanošću održivom djelovanju. S principom "Nula otpada" želimo se usredotočiti na maksimiranje uporabe drva i minimiziranje otpada te negativnih utjecaja na okoliš. Svrha ovog pristupa je očuvanje resursa i stvaranje održivih praksi u cijelom šumsko-drvenom lancu, od šumarstva do konačnih proizvoda. Princip zero waste u šumsko-drvenom lancu znači da je potrebno svaki korak optimizirati tako da se drvo iskorištava na najučinkovitiji način i da se otpad smanji na minimum.

Smanjenje utjecaja na okoliš

Razvoj i proizvodnja proizvoda s niskim CO2 otiskom

Djelatnost ne uzrokuje emisije koje bi prelazile granične vrijednosti. Nove tehnologije koje kontinuirano uvodimo energetski su učinkovite i troše manje električne energije, što pridonosi smanjenju emisija CO2 u zrak i tlo. Moderna tehnološka oprema omogućuje i rad s manje ulja, maziva i drugih elemenata, a ima i suvremene sustave za sprječavanje ispuštanja istih na tlo i tako posljedično u tlo i vodu. Smanjenje rizika od izlijevanja ulja i maziva rješavamo posebnim sakupljačima ulja u objektu i na vanjskim površinama, a eventualno sakupljeno ulje pročišćavamo u za to predviđenom filtru.

Društvena odgovornost

Društveno odgovoran poslodavac

Poštovanje prema ljudima i društvenoj sredini u kojoj djelujemo jedna je od temeljnih vrijednosti u Grupi Lesoteka. Neprestano težimo i posvećujemo posebnu pažnju obrazovanju zaposlenih, povećanju njihove motivacije, poboljšanju njihovog zdravlja i jačanju povezanosti unutar i između poduzeća. Našu iskrenu želju i čvrstu predanost radimo pokazujemo dobivanjem certifikata DOD za društveno odgovornog poslodavca.

Pročitajte također

Ostale stranice s područja održivosti i razvoja