HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Center trajnosti

Trajnost in razvoj

Na poti uresničevanja našega poslanstva

Pri udejanjanju našega poslanstva in zasledovanju zastavljenih ciljev nas vodijo visoki poslovni in etični standardi. Zavedamo se, da je naša pomembna naloga nenehno iskati ravnovesje med progresivnim razvojem poslovanja ter trajnostnim izkoriščanjem gozdnih virov, ki nam dajejo osnovno surovino za naše poslovanje -les. Naše vrednote, poslanstvo in cilji zato brezpogojno temeljijo na naslednjih postavkah:

Trajnostni pristop

Pri pridobivanju lesnih virov in proizvodnji lesarskih produktov

Usmerjanje k sonaravnemu in trajnostnemu poslovanju je ena od pomembnih tem naše strategije za prihodnost. Veliko pozornost namenjamo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi na primarni ravni, sonaravni proizvodnji lesarskih produktov na sekundarni ravni in drugim načinom ter principom delovanja, s katerimi skrbimo za naše okolje in gozdne vire.

Gozdno-lesna veriga

Naš model krožnega gospodarstva

Podjetja, združena v skupini Lesoteka, s svojimi storitvami in proizvodi tvorijo model krožnega gospodarstva, v katerem pokrivajo celotno pot lesa od gozda do rešitev za končne uporabnike. Gre za verigo dejavnosti od posekane smreke v gozdu pa vse do končnega produkta.

Podjetja

V skupini Lesoteka

Vsa podjetja skupine Lesoteka, ki tvorijo gozdno-lesno verigo " Od gozda ... do hiše"

Razvoj in inovacije

Lesu iščemo nove priložnosti

Iskanje vedno novih priložnosti uporabe lesa in razvoj lesarskih produktov z večjo dodano vrednostjo nas vodita, da veliko razpoložljivih kadrovskih in naložbenih resursov namenjamo raziskavam in razvoju.

Skrb za okolje

Za najboljši donos vašega gozda.

Gozd, les in človek so osnovni elementi, ki dajejo priložnost za obstoj in razvoj skupine Lesoteka. Poleg velike odgovornostni, ki jo čutimo do zaposlenih in drugih ljudi v skupnosti v kateri delujemo, nam je skrb za okolje enako pomembna vrednota, ki ji dosledno sledimo. Vsi naši produkti imajo nizek ogljični odtis in verjamemo, da so del rešitve v smeri trajnostnega in krožnega gospodarstva.

Slovenski les

Obnovljivi

S principom "Nič odpadkov" se želimo osredotočiti na maksimiranje uporabe lesa in minimalizacijo odpadkov ter negativnih vplivov na okolje. Namen tega pristopa je ohranjati vire in ustvarjati trajnostne prakse v celotni gozdno-lesni verigi, od gozdarstva do končnih izdelkov. Princip zero waste v gozdno-lesni verigi pomeni, da je treba vsak korak optimizirati tako, da se les izkorišča na najučinkovitejši način in da se odpadki zmanjšajo na minimum.

Preberite tudi

Vse vsebine s področja trajnosti in razvoja