HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Zagotavljanje kakovosti

Certifikati in standardi

Temelji našega poslovanja

Skupina Lesoteka in njena povezana podjetja veliko pozornosti in sredstev namenjajo pridobivanju in vzdrževanju standardov ter certifikatov. Tako kot praktično v sleherni gospodarski panogi, je tudi v gozdarstvu in lesarstvu zagotavljanje kakovosti temeljni element, ki podjetju omogoča uspešno poslovanje in nenazadnje legitimno ter legalno delovanje. Certifikati in standardi igrajo ključno vlogo pri tem procesu, saj zagotavljajo, da so naše storitve in izdelki v skladu s strogo določenimi merili. Povezava med kakovostjo, certifikati in standardi je tesna. Certifikati potrjujejo, da izpolnjujemo določene standarde, ki so ključni za varnost, trajnost in učinkovitost v gozdarstvu in lesni predelavi. To zagotavlja zaupanje strank in partnerjev v naše poslovanje.

Standardi

Pogoj za uspešno poslovanje

Standardi v gozdno-lesni industriji so ključni za enotnost in varnost procesov. Pomagajo uskladiti delovanje podjetij in oblikujejo osnovo za doseganje kakovosti v vseh fazah proizvodnje. Standardi natančno določajo postopke, specifikacije in smernice, ki jih je treba upoštevati pri sečnji, predelavi in gradnji lesenih hiš. Ti standardi so ključnega pomena za varnost delavcev in trajnostni razvoj. Prav tako zagotavljajo dosledno kakovost izdelkov ter olajšajo spremljanje in nadzor nad procesi. Skladnost s standardi je temeljni korak k uspešnemu poslovanju v gozdno-lesni industriji, saj ustvarja zaupanje strank in vpliva na ugled podjetja.

Certifikati

Jamstvo za kakovost

Prav tako kot doseganje in pridobivanje standardov nam je pomembna potrditev vsak certifikat, ki ga prejmemo. Nam so potrditev, da delamo v pravi smeri in dobro, našim kupcem pa zagotavljajo, da izdelki iz skupine Lesoteka izpolnjujejo visoke standarde kakovosti. Ti certifikati, kot na primer FSC (Forest Stewardship Council), poudarjajo našo zavezanost k trajnostnemu gozdarstvu. Prav tako povedo, da naš les izpolnjuje okoljske in etične smernice, kar je pomembno za ciljne kupce, ki cenijo okoljsko odgovorne izdelke. Certifikati s svojo jasno označbo olajšajo prepoznavanje kakovostnih izdelkov, kar povečuje konkurenčnost na trgu.

ENplus A1

ISO 17225-2

Certifikat ENplus A1 ISO 17225-2 za kakovost lesnih peletov.

CE

SIST EN 14081-1

CE – Certifikat za masivni konstrukcijski les za stavbe in mostove (SIST EN 14081-1: 2006 + A1: 2011)

FSC

FSC C112930

FSC C112930 - Znak odgovornega upravljanja z gozdovi

ISPM 15

Standard za fitosanitarne ukrepe

Mednarodni standard za fitosanitarno ukrepanje, termična obdelava za EPAL palete

PEFC

Standard upravljanja gozda

Upravljanje gozdov v skladu z visokimi okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi standardi.

Lesoteka

Družbeno odgovoren delodajalec

Lesoteka d.o.o.

Lesoteka IP

Družbeno odgovoren delodajalec

Lesoteka IP d.o.o.

Lesoteka hiše

Družbeno odgovoren delodajalec

Lesoteka hiše d.o.o.

Lesoteka trgovine

Družbeno odgovoren delodajalec

Lesoteka trgovine d.o.o.

Preberite tudi

Druge strani s področja trajnosti in razvoja