HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Naša vizija

Lesoteka jutri

Z mislijo na ljudi in okolje

Z nenehnim uvajanjem sprememb na področju organizacije, delovne kulture, odnosa do dela in ljudi, ciljnim vodenjem ter ob izboljšanem delovnem okolju in tehnologiji sta naša pomembna cilja povečevanje učinkovitosti in konkurenčnosti na trgu. Za doseganje zadanih ciljev bodo našo strategijo poslovanja v prihodnosti narekovala raziskave in razvoj novih priložnosti lesa ter njegove dodane vrednosti, optimiziranje tehnoloških procesov krožnega gospodarstva z namenom zmanjševanja odpada in usmerjanje k sonaravni in trajnostni predelavi lesa ter proizvodnji lesarskih produktov z nizkim CO2 odtisom. Naša prihodnost je oblikovanje novih odličnih lesarskih produktov, z veliko dodane vrednosti za uporabnike in malo škodljivih vplivov na okolje in naravo.

Sonaraven pristop

Pri pridobivanju lesnih virov in proizvodnji lesarskih produktov

Usmerjanje k sonaravnemu in trajnostnemu poslovanju je ena od pomembnih tem naše strategije za prihodnost. Veliko pozornost namenjamo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi na primarni in sonaravno proizvodnjo lesarskih produktov na sekundarni ravni. Le na ta način lahko dosežemo, da se gozd obnavlja in da ga v najboljšem stanju zapuščamo svojim zanamcem!

Naša vizija trajnostne predelave lesa

Povečevanje dodane vrednosti in zmanjševanje vplivov na okolje

O nas

Preberite tudi