HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Naše poslanstvo

Lesoteka danes

Naše poslanstvo in vrednote

Lesoteka je danes skupina povezanih podjetij, ki skupaj oblikujejo gozdno-lesno verigo s povednim imenom "Od gozda ... do hiše!" Naše poslanstvo je skozi trajnostno izkoriščanje gozdnih virov, pridobljene surovine predelati v tržno zanimive lesne produkte in ob tem slediti našim temeljnim vrednotam in delati v dobro ljudi in narave. Naše temeljne vrednote, na katerih je osnovan širši sistem vrednot so:

Lesoteka jutri

Naša vizija in misija

Jasna in odločna strateška usmeritev podjetja za prihodnost je v času negotovosti, naglih okoljskih sprememb in velike potrošnje še posebej pomembna. Zato imamo v Lesoteki tudi za v bodoče zelo jasne cilje, kam želimo in na kakšen način bomo to udejanili.

Družbena odgovornost

Družbeno odgovoren delodajalec

Spoštljiv odnos do ljudi in družbenega okolja, v katerem delujemo, je ena temeljnih vrednot v Skupini Lesoteka. Nenehno stremimo in posvečamo posebno pozornost izobraževanju zaposlenih, povečanju njihove motivacije, izboljšanju počutja, zdravja in krepitvi povezanosti znotraj in med podjetji samimi. Našo iskreno željo in trdno zavezo po delati izkazujemo s prejetim certifikatom DOD za družbeno odgovornega delodajalca.

Skrb za okolje

Trajnostno izkoriščanje gozdnih virov

Gozd, les in človek so osnovni elementi, ki dajejo priložnost za obstoj in razvoj skupine Lesoteka. Poleg velike odgovornosti, ki jo čutimo do zaposlenih in drugih ljudi v skupnosti v kateri delujemo, nam je skrb za okolje enako pomembna vrednota, ki ji dosledno sledimo. Vsi naši produkti imajo nizek ogljični odtis in verjamemo, da so del rešitve v smeri trajnostnega in krožnega gospodarstva.

Izkušnje, tradicija in napredek

Sinergija starih znanj in sodobnih spoznanj

V več kot 75 letih delovanja na področju gozdarstva, primarne in sekundarne predelave lesa ter proizvodnje lesarskih izdelkov smo v podjetju pridobivali pomembne izkušnje in znanja ter jih uspešno prenašali na mlajše generacije. Na ta način imamo v podjetju veliko znanja na področju storitev, kot so gospodarjenje z gozdovi, sečnja ter spravilo lesa in razrez lesa in drugi postopki v procesu primarne predelave. Izkušnje in znanja naših prednikov uspešno združujemo s sodobnimi postopki ter dognanji in inovacijami industrije. Sinergija vsega naštetega nam omogoča nove poglede in pristope k našemu delu.

O nas

Preberite tudi