HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Zgodovina podjetja

Lesoteka včeraj

Z vami že več kot 75 let

Začetki družbe segajo v leto 1947, ko je bilo z delitvijo mariborske direkcije ustanovljeno podjetje Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec z nalogo, da gospodari z državnimi gozdovi na območju Koroške. Do danes je bilo večkrat preoblikovano v različne organizacijske oblike. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je po letu 1998 iz tipično gozdarskega podjetja zraslo v diverzificirano družbo, ki svoje priložnosti išče tudi na področju žagarstva, energetike, trgovine, gradbeništva in v drugih, z lesom povezanih dejavnostih.

Lesoteka danes

Naše poslanstvo

Danes je Lesoteka skupina podjetij, ki skupaj tvorijo gozdno-lesno verigo gozdarskih storitev in proizvodnje lesarskih produktov.

Ključni dogodki na naši poti

Razvoj skupine Lesoteka in v njej povezanih podjetij

1947

Začetek

Začeteki organiziranja gozdarsko lesarske dejavnosti na temelju katere kasneje zraste Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.

1974

Lesna

Podjetje se združi z lesno industrijo v enotno podjetje Lesna – gozdarstvo in lesna industrija Slovenj Gradec.

1989

GG SG

Ustanovitev in registracija podjetja Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.

1998

GG INPO

Ustanovitev hčerinskega podjetja GG INPO in pridobitev statusa invalidskega podjetja.

2004

Nova žagalnica

Zaključek obsežne investicije in odprtje nove žagalnice v Otiškem Vrhu. Podjetje s tem na enem mestu združi primarno predelavo iglavcev s sodobno opremo za pripravo in obdelavo oblovine, najsodobnejšo opremo za žaganje in ustreznim skladiščnim prostorom. Poslovna enota v Otiškem Vrhu postane tudi logistični center družbe in poleg proizvodnje organizira in vodi tudi centralne transportne dejavnosti.

2009

Nove tehnologije

Zaključena investicija in uvedba tehnologije sečnje in spravila lesa s sodobno žičnico v kombinaciji s procesorsko obdelavo lesa na kamionski cesti (žični žerjav s stolpom in kolesnim bagerjem znamke Liebherr ter procesorsko glavo Woody).

2010

Certifikat kakovosti

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec kot prvo v Sloveniji pridobi certifikat kontrole proizvodnje za masivni rezan les. Na podlagi tega certifikata lahko izda CE izjavo o skladnosti za masivni les po standardu SIST-EN 14081-1:2006+A1:2011.

2010

Lesoteka Trgovine
PE Levec

V letu 2010 podjetje Lesoteka trgovine odpre svojo poslovalnico v Levcu.

2011

RACE KOGO

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec skupaj s partnerskimi podjetji vstopi v konzorcijsko podjetje RACE KOGO, d. o. o.

2011

Lesoteka trgovine
PE Radlje ob Dravi

Lesoteka trgovine zaključi investicije v nov poslovni objekt v Radljah ob Dravi, zgrajen po MHM (Massiv Holz Mauer) sistemu lesene gradnje in selitev PE Radlje ob Dravi v nove prostore.

2012

Vpeljava znamke LESOTEKA

Lansiranje in uradna predstavitev blagovne znamke Lesoteka. Lesoteka postane hiša za promocijo in pospeševanje prodaje slovenskega lesa, združuje tradicijo, enakomeren tehnološki razvoj, predvsem pa znanja in strokovnost zaposlenih.

2012

Lesoteka hiše

Skupina Lesoteka pridobi novega člana. Ustanovitev hčerinskega podjetja Lesoteka hiše d.o.o., podjetja za gradnjo masivnih lesenih hiš in večjih lesenih objektov.

2014

Lesoteka Inženiring

Ustanovitev podjetja Lesoteka inženiring. Podjetje, katerega poslanstvo je izvajanje projektov v okviru javno-zasebnih partnerstev.

2015

Lesoteka trgovine

Skupina Lesoteka se ponovno širi in ustanovi podjetje Lesoteka trgovine d.o.o., podjetje za maloprodajo rezanega in konstrukcijskega lesa. Asortiment dopolnjuje bogat nabor strojev in oprema za delo v gozdu in urejanje zelenih površin Husqvarna.

2015

Gradnja prvega vrtca

V letu 2015 podjetje Lesoteka hiše zgradi prvi masivni leseni vrtec "Gozdni škrat". Gre sploh za enega prvih masivnih lesenih vrtcev v Sloveniji in naš prvi projekt v okviru javno-zasebnega partnerstva.

2016

JZP - Gradnja dveh novih vrtcev

V letu 2016 podjetja Lesoteka d.o.o., Lesoteka hiše d.o.o. in Lesoteka inženiring d.o.o. izpeljejo še dva nova projekta izgradnje lesenih vrtcev in vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev (JZP).

2019

Nova peletna linija

Vzpostavitev popolnoma nove, sodobne proizvodne linije za izdelavo lesnih pelet. Skupina Lesoteka prične proizvajati lastne pelete, za katere kmalu pridobi certifikat kakovosti S4Q, kasneje pa še ENplus A1.

2021

Lesoteka trgovine PE Mala Pirešica

Podjetje Lesoteka trgovine odpre novo poslovno enoto v Mali Pirešici, ki je specializirana za prodajo žaganega in konstrukcijskega lesa.

2022

Robotizacija peletne linije

Peletno linijo za proizvodnjo lesnih pelet nadgradimo z robotom za zlaganje in pakiranje pelet, ki je pomembna posodobitev Lesotekinega obrata v Spodnji Vižingi.

2022

Požar na žagi v Šentjanžu

Ob koncu leta 2022 požar popolnoma uniči del starega žagarskega obrata v Šentjanžu. Nemudoma se pričnejo sanacijska dela.

2023

Nove proizvodne kapacitete

Vzpostavitev nove linije za proizvodnjo embalažnih letvic in vzpostavitev novega obrata žagalnice

O nas

Preberite tudi