HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Družbeno odgovoren delodajalec

Spoštljiv odnos do ljudi in družbenega okolja, v katerem delujemo, je ena temeljnih vrednot v Skupini Lesoteka. Nenehno stremimo in posvečamo posebno pozornost izobraževanju zaposlenih, povečanju njihove motivacije, izboljšanju počutja, zdravja in krepitvi povezanosti znotraj in med podjetji samimi. Že leta 1998 je bilo kot GG INPO ustanovljeno invalidsko podjetje, ki zaposluje težje zaposljive osebe in invalide. Danes se podjetje imenuje Lesoteka IP d.o.o. in daje pomemben doprinos v naši gozdno-lesni verigi. Enako odgovornost, kot do zaposlenih, čutimo tudi do zunanjih deležnikov, do družbe, v kateri delujemo, kjer svojo odgovornost in predanost izkazujemo s brezpogojno pomočjo v naravnih nesrečah, donacijami lokalnim organizacijam in vključevanjem v dobrodelne iniciative. Našo iskreno željo in trdno zavezo po delati izkazujemo s prejetim certifikatom DOD za družbeno odgovornega delodajalca.

Družbena odgovornost v Lesoteki

Temeljni principi delovanja

Pomoč in solidarnost

Vračanje skupnosti in ljudem

Zavedamo se, da brez ljudi in okolja, v katerem delujemo, tudi Lesoteka in povezana podjetja ne bi bili takšni, kot so. Našo hvaležnost, da lahko svoje poslanstvo opravljamo v tem prelepem okolju, obdani s čudovitimi ljudmi izkazujemo tudi s pomočjo in solidarnostjo v naši ožji in širši okolici. S posebnim zanosom in v največji možni meri se odzovemo ob naravnih ujmah in katastrofah, ko sta hitra odzivnost in pomoč zelo pomembni.

Sponzorstva in donacije

Šele, ko sam potrebuješ pomoč, kot jo je naše podjetje ob silovitem požaru lanskega konec leta se zaveš, kako pomembno je redno vračanje dobrega lokalni skupnosti. Zato naše podjetje redno donira v sklade različnih lokalnih gasilskih društev, civilne zaščite, osnovnih in srednjih šol, športnih društev in ostalih športnih klubov in različnih dogodkov, ki potekajo med letom na Koroškem in tudi širše.

O nas

Preberite tudi