HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Hlodovina

Izjemno kakovostna surovina

Odgovorno pridobivanje

Znotraj Lesotekine gozdno-lesne verige sta prva koraka odkup in sečnja lesa. Po sečnji sledi spravilo lesa, kar vključuje prevoz hlodovine iz gozda do primernih skladiščnih prostorov ali območij za nadaljnjo obdelavo. S temi koraki podjetje Lesoteka d.o.o. v svoje zaloge pridobiva hlodovino - osnovno surovino za svojo dejavnost. Prizadevamo si za kakovostno hlodovino, ki ustreza potrebam strank ter izpolnjuje standarde in zahteve lesne industrije. Pri tem nam je osnovno vodilo trajnostno in sonaravno upravljanje z gozdovi. Tudi drugi deležniki, s katerimi sodelujemo v verigi dobave lesa, s podobnimi vrednotami prispevajo k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi in ohranjanju naravnega okolja. Bogata dediščina naših gozdov, ljudje, ki bivajo z gozdom, strokovno gospodarjenje z gozdom in prilagodljiva proizvodnja v gozdu nam dajejo priložnost in obvezo, da les koroške smreke najde ustrezno mesto v človeškem bivanjskem okolju.

FSC certifikat

Za trajnostno upravljanje gozdov

Naše ustrezno gospodarjenje z gozdovi je potrjeno z mednarodnim certifikatom FSC. Certifikat FSC (Forest Stewardship Council) je mednarodno priznan in neodvisen certifikacijski sistem, ki zagotavlja, da so les in lesni izdelki, pridobljeni iz gozdov, trajnostno upravljani. FSC certifikat je eden najbolj priznanih certifikatov na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Trajnostno upravljanje z gozdovi

Pridobivanje hlodovine na okolju prijazen način

Zagotavljanje surovine

Smo odkupovalec lesa, ki večino lesa predela sam

Skupina LESOTEKA v svojem delovanju združuje več dejavnosti in partnerskih podjetij, ki se neposredno ali posredno navezujejo na gozdarsko proizvodnjo in lesno predelavo. Večji del tako pridobljene hlodovine predelamo sami na svojih žagi v Šentjanžu pri Dravogradu. Konstrukcijski in žagan les, ki ga tako pridobimo, najde pot do končnega kupca ali pa ga sami vgradimo v lesene masivne hiše, predelamo v pohištvene elemente, iz stranskih proizvodov pa proizvedemo toplotno in električno energijo. Trudimo se, da lesu, ki zraste pri nas, dodamo kar največjo vrednost, pri čemer zaposlujemo ljudi, ki pri nas živijo in delajo. Da lahko zagotovimo nemoteno proizvodnjo na obeh žagalnicah, pa nujno potrebujemo hlodovino. Potrebujemo tudi hlodovino iglavcev različnih dolžin od 4 do 5 metrov, saj je za ostrešja in izgradnjo masivnih hiš potrebna hlodovina različnih dolžin in premerov. Ker smo odkupovalci lesa, ki je v največji meri namenjen lastnim potrebam, stremimo po neposrednem stiku in komunikaciji z lastniki gozdov.

Hlodovina "kvaliteta" iglavcev

Vrsta: smreka, macesen, jelka, bor

Premer: nad 40 cm

Dolžina: 4–5 m

Kvaliteta: A1, A, B – opredeljena po internem standardu

Uporaba: mizarski proizvodi, kot je stavbno in drugo pohištvo

Hlodovina "žagarska kvaliteta" iglavcev

Vrsta: smreka, macesen, jelka, bor

Premer: nad 20 cm

Dolžina: 4-5 m

Kvaliteta: A, B, C – opredeljena po internem standardu

Uporaba: konstrukcije pri lesenih in drugih gradnjah

Posebnost: prilagodljivost krojenja dolžin po željah kupca

Hlodovina "embalaža" iglavcev

Vrsta: smreka, macesen, jelka, bor

Premer: nad 20 cm

Dolžina: 4-5 m

Kvaliteta: CX in lubadarka – opredeljena po internem standardu

Uporaba: gradbeništvo, izdelava lesene embalaže

Posebnost: prilagodljivost krojenja dolžin po željah kupca

"Celulozni les" iglavcev

Vrsta: smreka, macesen, jelka, bor

Premer: nad 8 cm

Dolžina: 4 m

Kvaliteta: celulozni les I., II. – opredeljena po internem standardu

Uporaba: surovina za papirno industrijo, izdelavo ivernih plošč, energent za kurjavo v industriji in domači rabi

Posebnost: prilagodljivost krojenja dolžin po željah kupca

Transport hlodovine

40.000 m3 okroglega lesa letno

Transport oblega lesa predstavlja zadnjo fazo v tehnološki verigi gozdarske proizvodnje. Podjetje Lesoteka letno zagotovi prevoz za preko 40.000 m3 okroglega lesa iz gozda oziroma s kamionske ceste do lastne žagalnice ali do eksternih kupcev. V našem voznem parku imamo sodobne gozdarske kamione znamke MAN z nosilnostjo 22 ton, ki so specializirani za prevoz okroglega lesa. Vozila so opremljena s hidravličnimi dvigali Palfinger Epsilon ter gozdarskimi prikolicami. Tako opremljeni uspešno zagotavljamo ustrezne pogoje dela pri prevozu in zadostimo zakonskim in drugim omejitvam, kot so:

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Dokumenti in obrazci

Za področje hlodovine

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Katere vrste hlodovine lahko kupite pri nas?
  • Kakšen je dobavni rok?
  • Kakšna je cena hlodovine?
Pri nas je možno kupiti debelejšo hlodovino mizarske kvalitete in celulozni les I. in II. klase. Večina hlodovine je vedno na zalogi, sicer jo za vas odkupimo po dogovoru. Cena hlodovine je v veliki meri odvisna od situacij v naravi (sanitarna sečnja, naravne nesreče, lubadar, vremenski pogoji) in pa tržnemu razmerju med povpraševanjem in ponudbo.

Kontaktne osebe

Za področje hlodovine

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za prodajo hlodovine.

Daniel Plešej
Vodja komerciale
/
Lesoteka-d.o.o.

Hlodovino odkupuje in dobavlja podjetje Lesoteka d.o.o. Več o podjetju

Drugi lesni produkti

Iz Lesotekine gozdno-lesne verige

Na gozdno-lesni verigi “Od gozda ... do hiše” nastajajo izdelki in polizdelki podjetij skupine Lesoteka. Vsled naše raziskovalne in razvojne naravnanosti nabor izdelkov nenehno razširjamo, obtoječe produkte pa izpopolnjujemo.