HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Lesni ostanki

Lubje, sekanci in žagovina

Stranski produkti pri predelavi lesa

Lesoteka pri svoji dejavnosti letno upravlja z več kot 60.000 m3 lesne biomase, ki jo v veliki meri tudi sama predela v nadaljnje izdelke in polizdelke. Ob primarni in sekundarni predelavi lesa, kamor vključujemo Lesotekine storitve, kot so sečnja in spravilo ter razrez lesa, pa nastaja tudi nezanemarljiva količina lesnih ostankov. Lesni ostanki so konkretni deli lesa, ki ostanejo kot odpadek ali stranski produkt pri obdelavi lesa. To vključuje žagovino, sekance, lubje in druge lesne ostanke, ki nastanejo pri sekanju, žaganju, rezanju ali drugih postopkih obdelave lesa. Lesni ostanki se lahko ponovno uporabijo ali predelajo za različne namene, kot so proizvodnja lesnih peletov, komposta, gorivo za energijo in druge lesne izdelke. Uporaba čim večje količine odpadne biomase je pomemben del trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in koncepta nič odpadkov, ki sta naši pomembni vrednoti.

0% odpadka

ZERO WASTE

Zero waste (nič odpadkov) je koncept, ki se zavzema za zmanjšanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov ter za ustvarjanje čim manjše količine odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali sežigalnicah. Cilj je doseči celovit sistem, v katerem se vsi materiali in viri uporabljajo učinkovito in brez odvečnih odpadkov.

Kakovostne surovine

Prednosti naših produktov

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Zavezani k varovanju okolja

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi se nanaša na način upravljanja gozdov, ki temelji na načelih trajnosti, ohranjanju biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in dolgoročne stabilnosti gozdnega ekosistema. Pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi se upoštevajo tudi socialni in gospodarski vidiki. Cilj je vzdrževanje gozdnega ekosistema v ravnovesju, da se zagotovi dolgoročna proizvodnja lesnih virov, brez škodljivih vplivov na okolje. Uporaba čim večje količine odpadne biomase, kot je lesna biomasa, je pomemben del trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in koncepta nič odpadkov. Odpadna biomasa, kot so lesni ostanki, ki nastanejo pri obdelavi lesa, se lahko uporabi za proizvodnjo energije, na primer v obliki biomase za ogrevanje ali za proizvodnjo električne energije v biomasnih elektrarnah. S tem se izkoristi potencial lesnih odpadkov, ki bi sicer končali kot odpadki, ter zmanjšuje potreba po uporabi drugih neobnovljivih virov energije.

Lubje

Lubje je zunanji zaščitni sloj drevesa in se odstrani pri obdelavi lesa. Uporablja se lahko kot gorivo v energetskih obratih, za proizvodnjo komposta ali kot okrasna zastirka v vrtnarstvu.

Sekanci

Sekanci so grobo razrezan lesni material, ki se običajno pridobiva pri sekanju vej, debla ali drugih večjih kosov lesa. Uporabljajo se v različnih panogah, na primer za ogrevanje v biomasnih elektrarnah, kot surovina za proizvodnjo lesnih peletov ali za izdelavo lesnih plošč.

Žagovina

Žagovina je droben lesni material, ki nastane pri žaganju lesa. Lahko se uporablja za različne namene, kot so proizvodnja lesnih plošč, lesnih peletov, surovina za proizvodnjo papirja ali živalska stelja za hišne ljubljenčke ali domače živali.

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Katere lesne ostanke lahko kupim pri vas?
  • Kakšni so možni načini dostave?
  • Za kakšne namene so lesni ostanki uporabni?
  • Ali imamo lesne ostanke vedno na voljo?
Pri nas lahko kupite lubje, žagovino in odčelke, ki so stranski proizvod pri lupljenju hlodovine in čeljenju hlodovine. Dostave ne vršimo, zanjo poskrbite sami, prevzem na lokaciji Šentjanž pri Dravogradu. Odčelke lahko uporabimo za kurjavo, žagovino pa za zastirko ali za nastilj živalim, vendar po lastni presoji, ker so vmes večje primesi lesnih ostankov. Ne. Za nakup lesnih ostankov, posebej večjih količin, je vedno potreben predhoden dogovor.

Kontaktne osebe

Za področje lesnih ostankov

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za prodajo lesnih ostankov.

Daniel Plešej
Vodja komerciale
/
Lesoteka-d.o.o.

Lesne ostanke proizvaja in prodaja podjetje Lesoteka d.o.o. Več o podjetju

Drugi lesni produkti

Iz Lesotekine gozdno-lesne verige

Na gozdno-lesni verigi “Od gozda ... do hiše” nastajajo izdelki in polizdelki podjetij skupine Lesoteka. Vsled naše raziskovalne in razvojne naravnanosti nabor izdelkov nenehno razširjamo, obtoječe produkte pa izpopolnjujemo.