HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Sečnja in spravilo lesa

Znanje in tehnologija

Več kot 100-letne izkušnje pri sečnji in spravilu lesa

Podjetje Lesoteka združuje podjetja, ki skupaj tvorijo popolno gozdno-lesno verigo. V prvem koraku sta to dobro gospodarjenje z gozdovi in učinkovite gozdarske storitve, kamor sodijo tudi spravilo lesa, sečnja, pogozdovanje in druge storitve. Kakovostno izvedbo navedenih storitev Lesoteka zagotavlja z ekipo izkušenih gozdarjev. Takšne storitve pa pomenijo vrsto tehnološko zahtevnih in nevarnih opravil, ki jih nemalokrat dodatno otežujejo zahtevni delovni pogoji. V severnem delu Slovenije so to vsekakor pretežno strmi, hriboviti in gorski tereni ter mrzle in dolge zime. V takšnih pogojih sta sečnja in spravilo lesa še posebej zahtevna. 

Od gozda ... do hiše

Lesotekina gozdno-lesna veriga

Podjetje Lesoteka združuje podjetja, ki skupaj tvorijo popolno gozdno-lesno verigo. V prvem koraku sta to dobro gospodarjenje z gozdovi in učinovite gozdarske storitve v kar sodijo tudi spravilo lesa, sečnja, pogozdovanje in druge storitve.

Prednosti sodelovanja z nami

Zakaj se za sečnjo ali spravilo lesa obrniti na nas?

Sečnja gozda

Sečnja gozda v naši gozdno lesni verigi

Sečnja gozda je postopek odstranjevanja dreves iz gozda za pridobivanje lesa. Ta proces vključuje pregled dreves za sečnjo, njihovo posekavanje in odstranjevanje iz gozda. Izbira dreves za sečnjo je pomembna, saj je treba zagotoviti, da se odstranijo le drevesa, ki so primerna za lesno industrijo, ter ohraniti zdravje in stabilnost gozda. Pri tem je treba upoštevati starost in velikost dreves, njihovo zdravje ter druge dejavnike, kot so rastna mesta, habitat živali in rastlinskih vrst, ter varstvo okolja. Nato sledi posek dreves, kar se običajno opravi s pomočjo motornih žag. Pri tem je treba upoštevati varnostne ukrepe, kot so uporaba zaščitne opreme, zanesljivega orodja in pravilne tehnike sečnje. Pri poseku je pomembno tudi usmerjanje drevesa, da se prepreči poškodbe okoliških dreves, infrastrukture in ljudi.

Kalkulator donosa

Izračunajte letni donos vašega gozda

Strokovnost in izkušnje

Za najboljši donos vašega gozda

Kljub slabim možnostim za strojno sečnjo na zahtevnih terenih in dejstvu, da se veliko lesa še vedno pridobi na tradicionalni način, pa v Lesoteki nenehno sledimo cilju postopnega večanja deleža strojne sečnje in spravila lesa s procesorsko tehnologijo in uporabo specializiranih strojev (harvester, forwarder) na terenih, ki to omogočajo. Delež oblega lesa, pridobljenega s strojno sečnjo, se tako vsako leto vztrajno povečuje. Avtomatizacija delovnih procesov za nas pomeni manjše stroške proizvodnje, za lastnika gozda pa boljši donos.

Spravilo lesa

Spravilo lesa v naši gozdno lesni verigi

Ko so drevesa posekana, jih je treba odstraniti iz gozda in jih prepeljati do mesta obdelave. To lahko vključuje različne načine prevoza, kot so traktorski vlaki, kabelske žičnice, helikopterji in tovornjaki. Spravilo lesa je postopek odstranjevanja lesa iz gozda ali drugega gozdnatega območja in prenosa lesa do kraja, kjer se bo les lahko obdelal ali prodal. Ta proces vključuje odstranjevanje vejevja in lubja ter transport lesa iz gozda. Spravilo lesa se običajno opravi s pomočjo različnih strojev, kot so traktorji, kamioni, kabelske žičnice ali helikopterji, odvisno od terena in količine lesa, ki ga je treba prenesti. Postopek spravila lesa je lahko dolgotrajen in zahteva dobro načrtovanje ter izbiro ustreznih orodij in tehnologij. Cilj spravila lesa je, da se les pravilno in varno prenese do kraja obdelave ali prodaje. Hkrati pa je pomembno tudi, da se pri tem postopku zmanjšajo vplivi na okolje in se ohranja zdravje gozda. To lahko vključuje uporabo metod, ki zmanjšujejo poškodbe tal in rastlinja, ter izbiro poti prenosa lesa, ki zmanjšujejo vplive na vodne vire in živalski habitat.

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Pogosta vprašanja in odgovori

 • Kaj je prvi korak, če želim posekati svoj les?
 • Sem lastnik gozda, koliko lahko posekam?
 • Kako naj vem, kakšne dimenzije krojiti?
 • Kdaj je sečnja dovoljena in kdaj je pravi čas?
Najprej se je potrebno obrniti na Zavod za gozdove Slovenije ( Območno enote , oziroma Krajevno enoto kjer imamo v lasti gozd ) in zaprosimo pristojnega revirnega gozdarja za odkazilo dreves na osnovi katerega prejmemo odkazilni emanual in odločbo za posek. Posekate lahko toliko, kolikor imate letnega etata, ki pa se določi glede na letni prirastek v gozdu (redna sečnja). Če gre za sanitarno sečnjo (snegolom, vetrolom, žledolom), potem se poseka vse kar je poškodovanega, če pa gre za napad podlubnikov, pa se poseka kar odkaže revirni gozdar. Pred sečnjo je potrebno vedeti, kam se bo les prodal oziroma od odkupovalca pridobiti navodila  za osnovne gabarite za krojenje  (dolžina, premer na tanjšem koncu ipd...) in sortiranje lesa. Posebnih omejitev glede časa poseka ni , so pa določeni roki predvsem za les, ki je napaden od podlubnikov, poškodovan od vetroloma, snegoloma, ipd...

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Dokumenti in obrazci

Za področje sečnja in spravilo lesa

 • Pogodba o sodelovanju
 • Obrazec za ponudbo za prodajo lesa
 • Potrdilo o vpisu v register lastnikov
 • Pooblastilo lastnika za uporabo ...
 • Pogodba o sodelovanju
 • Obrazec za ponudbo za prodajo lesa
 • Potrdilo o vpisu v register lastnikov
 • Pooblastilo lastnika za uporabo ...

Pogosta vprašanja in odgovori

 • Kaj je prvi korak, če želim posekati svoj les?
 • Sem lastnik gozda, koliko lahko posekam?
 • Kako naj vem, kakšne dimenzije krojiti?
 • Kdaj je sečnja dovoljena in kdaj je pravi čas?
Najprej se je potrebno obrniti na Zavod za gozdove Slovenije ( Območno enote , oziroma Krajevno enoto kjer imamo v lasti gozd ) in zaprosimo pristojnega revirnega gozdarja za odkazilo dreves na osnovi katerega prejmemo odkazilni emanual in odločbo za posek. Posekate lahko toliko, kolikor imate letnega etata, ki pa se določi glede na letni prirastek v gozdu (redna sečnja). Če gre za sanitarno sečnjo (snegolom, vetrolom, žledolom), potem se poseka vse kar je poškodovanega, če pa gre za napad podlubnikov, pa se poseka kar odkaže revirni gozdar. Pred sečnjo je potrebno vedeti, kam se bo les prodal oziroma od odkupovalca pridobiti navodila  za osnovne gabarite za krojenje  (dolžina, premer na tanjšem koncu ipd...) in sortiranje lesa. Posebnih omejitev glede časa poseka ni , so pa določeni roki predvsem za les, ki je napaden od podlubnikov, poškodovan od vetroloma, snegoloma, ipd...

Preberite tudi

Kontaktne osebe

Za področje sečnje in spravila lesa

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za sečnjo in spravilo lesa.

Janez Kranjc
Vodja gozdarstva
/
Lesoteka-d.o.o.

Sečnjo in spravilo lesa izvaja podjetje Lesoteka d.o.o. Več o podjetju

Druge storitve

Iz Lesotekine gozdno-lesne verige

Oglejte si še druge rešitve primarne predelave, projektiranja in inženiringa, ki jih Skupina Lesoteka nudi in izvaja v okviru gozdno-lesne verige “Od gozda ... do hiše”.