HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Sušenje lesa

Sušenje lesa v Lesoteki

Tehnično sušenje v lastni sušilnici

V gozdno-verigi in pri pridobivanju kakovostnega lesa za različne namene je sušenje lesa pomembna faza v procesu obdelave. S pravilnim in strokovno nadzorovanim sušenjem namreč podaljšujemo življenjsko dobo lesenih izdelkov in polizdelkov ter hkrati izboljšujemo njegove kemično-mehanske lastnosti. Sušenje lesa je lahko naravno ali pa poteka mehansko. Naravno sušenje lesa ima seveda manjši okoljski vpliv in je cenejše, žal pa nam geografska lega ne dopušča, da bi na ta način les sušili skozi vse leto. Zaradi vse večjih potreb po ustrezno sušenem lesu ima skupina Lesoteka lastno sušilnico, kjer les sušimo s pomočjo dovajanja toplote, ki ima za posledico izparevanje vode iz lesnih vlaken. Umetno sušenje poteka v zaprti komori in zagotavlja enakomerno dovajanje toplote lesu in sprotno odvajanje vlage.

Tehnično suh les

8-12% vsebnost vlage

Izraz "tehnično suh les" se nanaša na les, ki je bil posušen v posebnem prostoru, sušilni komori, kamor se nadzorovano dovaja toplota in odvaja vlaga dokler ne dosežemo želene vlažnosti lesa. Običajno se les suši na približno 8-12 % vlažnost, odvisno od področja uporabe in zahtevanih lastnosti lesa. Pri takšnem kontroliranem postopku so poškodbe lesa manjše, tako sušen les pa najvišje kakovosti.

Kakovosten in suh les

Prednosti tehnično sušenega lesa

Sušilnica za les Lesoteka

Letna kapaciteta 10.000 m3 lesa

Skupina Lesoteka ima na svoji dislocirani lokaciji v Spodnji Vižingi sušilnico lesa. Primarno jo podjetje uporablja za sušenje in pripravo lesa za lastne potrebe, hkrati pa sušenje, ko gre za večje količine lesa, ponujamo tudi kot storitev na trgu. Letna kapaciteta posušenega lesa je okrog 10.000 m3. Poleg sušenja lesa se za povečanje obstojnosti in zaščito pred škodljivimi žuželkami in plesnimi uporabljajo tudi drugi postopki zaščite lesa. Eden takšnih, ki ga prav tako izvajamo v prostorih za sušenje, je standard ISPM 15.

Standard ISPM 15

Za leseno embalažo

ISPM 15 (Mednarodni standard za fitosanitarno ukrepanje št. 15) je mednarodni standard, ki se uporablja za zaščito gozdov in preprečevanje širjenja škodljivcev ter bolezni, ki se lahko prenašajo prek lesnih embalaž in palet mednarodnega transporta. Delo po standardih ISPM 15 je pomemben korak za ohranjanje gozdov in preprečevanje širjenja invazivnih škodljivcev na globalni ravni, saj mednarodni transport lesa in lesnih izdelkov predstavlja pomemben potencialni vir širjenja škodljivcev med različnimi državami in celinami. Najbolj učinkovit in pogost način za doseganje standarda ISPM 15, je termična obdelava.

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Dokumenti in obrazci

Za področje sušenje lesa

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Zakaj in v katerih primerih je potrebno les sušiti?
  • Na kakšne % vlažnosti sušimo les?
  • Kaj pomeni HT obdelava?
  • Kako poteka HT obdelava?
  • Kaj je prednost HT obdelave?
  • Kaj je ISPM15?
Pravilno sušenje rezanega lesa je ključnega pomena za kvaliteto samega lesa in njegove kasnejše obdelave, kot so skobljanje, brušenje, lepljenje, barvanje. S sušenjem kakovost lesa ostane enaka - boljša, les postane dimenzijsko bolj stabilen, izgubi težo, pridobi boljše mehanske in izolativne lastnost. Odvisno za namene uporabe. Posebna dodelava lesenega pakirnega materiala je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela s pomočjo toplote z namenom, da se uničijo škodljivi organizmi. Obdelavo je treba ustrezno označiti skladno s standardom ISPM-15. HT Toplotna obdelava lesenega pakirnega materiala se izvede s segrevanjem lesa, dokler le-ta ne doseže predpisane najnižje temperature v predpisanem najkrajšem času. Segrevanje v toplotni komori po načinu HT (mednarodna oznaka HT), kateri zagotavlja, da je bil les segret po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 ⁰ C za najmanj 30 minut. Certifikat za opravljanje termične obdelave lesene embalaže – standard ISPM15, daje možnost uporabe mednarodne označbe na leseni embalaži, da je embalaža termično obdelana in iz  Fitosanitarnega spektra varna za uporabo. Naše podjetje je pooblaščeno za termično obdelavo lesa. Mednarodni standard ISPM15 za leseno embalažo določa minimalne standarde, ki preprečuje prenos bolezni in zajedalcev v leseni embalaži v mednarodnem prometu. S postopkom segrevanja embalaže na 55°C najmanj pol ure v sredici najdebelejšega kosa lesa uničimo morebitne škodljivce v lesu, embalaža pa je s tem postopkom ekološko neoporečna.

Kontaktne osebe

Za področje sušenje lesa

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za sušenje in zaščito lesa.

Maja Rupreht Hartman
Referent za prodajo in nabavo
/
Lesoteka-IP-doo

Sušenje lesa in drugo termično obdelavo izvaja podjetje Lesoteka IP d.o.o. Več o podjetju

Maloprodaja lesa

Za fizične in pravne osebe

Les, ki ga razžagamo na lastni žagi, lahko kupite tudi v manjših količinah. Hčerinsko podjetje, ki skrbi za maloprodajo je Lesoteka trgovine s.o.o.

Druge storitve

V Lesotekini gozdno-lesni verigi

Oglejte si še druge rešitve primarne predelave, projektiranja in inženiringa, ki jih Skupina Lesoteka nudi in izvaja v okviru gozdno-lesne verige “Od gozda ... do hiše”.