HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Odkup lesa

Največ denarja za vaš les

Vedno dobre odkupne cene in ugodni plačilni pogoji

Odkup lesa je pomembna dejavnost podjetja LESOTEKA, saj z njim zagotavljamo zadostne količine hlodovine za lastno primarno predelavo lesa. Odkup izvajamo na celotnem področju Koroške pa tudi v bližnjih regijah. Možen je odkup lesa na savinjskem in štajerskem območju, po dogovoru in ob večjih količinah pa tudi drugje po Sloveniji in širše. Hlodovino odkupujemo tako od pravnih kot tudi od fizičnih oseb.

Obvestilo za lastnike gozdov

Smernice pri pripravi lesa

Trenutno večina lastnikov gozdov kroji hlodovino iglavcev na dolžino 4 metre, kar je aktualno za avstrijski trg. Zaradi tega prosimo lastnike gozdov, da se že pred samim posekom posvetujejo z našimi odkupovalci in s tem pridobijo informacije, kako najbolje izkoristiti celotno drevo (manj rezov, večji izkoristek in zaradi tega tudi enostavnejše spravilo lesa).

Prednosti sodelovanja z nami

Zakaj se za prodajo lesa obrniti na nas?

Lesoteka

Odkupovalec, ki večino lesa predela sam

Skupina LESOTEKA v svojem delovanju združuje več dejavnosti in partnerskih podjetij, ki se neposredno ali posredno navezujejo na gozdarsko proizvodnjo in lesno predelavo. Večji del pridobljene hlodovine predelamo sami na svoji žagi v Šentjanžu pri Dravogradu. Potrebujemo tudi hlodovino iglavcev dolžin od 4 do 5 metrov, saj je za ostrešja in izgradnjo masivnih hiš potrebna hlodovina različnih dolžin in premerov. Ker smo odkupovalci lesa, ki je v največji meri namenjen lastnim potrebam, stremimo po neposrednem stiku in komunikaciji z lastniki gozdov.

Kalkulator donosa

Izračunajte letni donos vašega gozda

Koliko je vreden vaš gozd? Izračunajte okviren letni donos vašega gozda!

Najboljši donos

Dodatni razlogi, zakaj smo najboljši odkupovalec lesa

Kalkulator donosa

Izračunajte letni donos vašega gozda

Želite izvedeti, koliko okvirno je vaš gozd vreden? Za vas smo pripravili kalkulator donosa, s katerim lahko izračunate okviren letni donos vašega gozda!

Načini odkupa lesa

Na panju ali na kamionski cesti

Pri odkupu lesa od pravnih oseb gre za namenski odkup, saj na ta način podjetje pridobi obli les izključno za nadaljnjo predelavo na svoji poslovni enoti, PE Žaga. Podjetje za ta namen odkupuje večinoma les iglavcev (smreka) klase C, D1 in D2, ter tehnični in celulozni les iglavcev. Pri odkupu oblega lesa od fizičnih oseb (kmetje in drugi zasebni lastniki gozdov) ločimo dva načina odkupa, in sicer odkup lesa na kamionski cesti in odkup lesa na panju. Odkup hlodovine na kamionski cesti Pri odkupu lesa na kamionski cesti lastnik gozda sam poskrbi za sečnjo in spravilo lesa do kamionske ceste. Odkup lesa na panju Izraz odkup na panju se vse manj uporablja, nadomešča pa ga celostna storitev odkupa in sečnje, lahko tudi spravila in odvoza. Gre pa za storitev kjer vse poskrbi izvajalec in je tako prava rešitev za vse tiste lastnike gozdov, ki sami niso usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne delovne opreme.

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Dokumenti in obrazci

Za področje odkup lesa

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Kakšno hlodovino odkupujemo?
  • Kaj vpliva na ceno odkupa lesa?
  • Kakšen je postopek odkupa?
Odkupujemo les iglavcev: smreke, jelke, bora in macesna. Na podlagi pregleda terena in na podlagi naročil na žagi se dogovorimo za najbolj primerne dimenzije lesa. Trenutno je potreba po 5 meterski hlodovini. Odkupna cena lesa je odvisna od trenutnih razmer na trgu. Najprej opravimo pregled terena, na katerem se bodo posekala drevesa in spravil les. Na podlagi ogleda se dogovorimo za dimenzije lesa, ki so primerne za odvoz in ki ustrezajo našim potrebam na žagi. Nato se z dobaviteljem dogovorimo o ceni in preverimo, ali so ceste v dovolj dobrem stanju za prevoz, sledi še podpis pogodbe. Transport hlodovine poskušamo čim bolj prilagoditi potrebam dobaviteljev, da jim tako zagotovimo čim več prostora za nadaljnje spravilo.

Kontaktne osebe

Za področje odkupa lesa

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za odkup lesa.

David Kotnik
Vodja odkupa lesa
/
Lesoteka-d.o.o.

Žagan les proizvaja in prodaja podjetje Lesoteka d.o.o. Več o podjetju

Druge storitve

Iz Lesotekine gozdno-lesne verige

Oglejte si še druge rešitve primarne predelave, projektiranja in inženiringa, ki jih Skupina Lesoteka nudi in izvaja v okviru gozdno-lesne verige “Od gozda ... do hiše”.