HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Javno-zasebna partnerstva

Infrastrukturni projekti

Od načrtovanja do obratovanja

Javno-zasebno partnerstvo (JZP) je oblika sodelovanja med javnim sektorjem (občino, državo) in zasebnim sektorjem (zasebnimi podjetji ali organizacijami) pri izvajanju - v našem primeru - infrastrukturnih projektov. Namen JZP je združiti prednosti in vire obeh sektorjev ter doseči boljšo učinkovitost, kakovost ali inovacije pri izvedbi projekta. V okviru JZP si javni sektor in zasebni sektor pogosto delita odgovornost za financiranje, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje projekta. Naša praksa so koncesijska razmerja tipa DBOT. Gre za model javno-zasebnega partnerstva, ki se uporablja za izvajanje in financiranje infrastrukturnih projektov. Kratica DBOT označuje "Design-Build-Operate-Transfer" (oblikovanje, gradnja, obratovanje, prenos). V skladu s tem modelom zasebno podjetje prevzame odgovornost za celoten življenjski cikel projekta, vključno s finančnim načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem, preden ga prenese nazaj v javno last.

Primeri dobrih praks

Vrtec Leseni škrat

Vrtec Leseni škrat je primer dobre prakse javno-zasebnega partnerstva, ki kaže na to, da je možno funkcionalen, lepo oblikovan, lesen in stroškovno sprejemljiv objekt ob dobrem sodelovanju zgraditi v zadovoljstvo tako javnega kot zasebnega partnerja.

Prednosti sodelovanja z nami

Katere koristi vam javno-zasebno partnerstvo z nami prinaša?

Koncesijsko razmerje

Sinergija, ki vsem udeleženim prinaša več

Koncesijsko razmerje se nanaša na obliko javno-zasebnega partnerstva, pri katerem javni organ (npr. vlada ali lokalna uprava) podeli zasebnemu podjetju koncesijo za izvajanje določenih storitev ali upravljanje določene infrastrukture. Koncesijsko razmerje običajno vključuje dodelitev posebnih pravic in obveznosti zasebnemu partnerju za določeno obdobje, v zameno pa partner izvaja storitve, prejme del prihodkov, plačila ali drugačno nadomestilo. V koncesijskem razmerju je ključno, da zasebni partner prevzame določena tveganja, kot so finančna tveganja, upravljanje, vzdrževanje ali operativna tveganja, medtem ko javni organ obdrži nadzor in regulativni okvir za zagotavljanje ustreznega delovanja storitev v javnem interesu. Konkretni pogoji in podrobnosti JZP in koncesijskih razmerij se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifične projekte. Pristojni organi in zakonodaja določajo postopke in smernice za sklenitev in izvajanje takšnih partnerstev.

Lesoteka inženiring d.o.o.

Podjetje za projektiranje in inženiring

Naše reference

V obliki uspešnih javno-zasebnih partnerstev

Podpora in pomoč

Dokumenti, povezave in druge koristne vsebine

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Katere vrste javno zasebnih partnerstev ponujamo?
  • Kakšna je prednost javno zasebnega partnerstva?
  • Za katere vrste stavb lahko sklenemo javno zasebno parnerstvo?
Trenutno so aktivna 3 javno zasebna partnerstva po modelu DBOT (design - built - operate- transfer). Odprti smo tudi za ostale modele, kot so BOT, BT, po dogovoru pa tudi vse ostale. Izmed velikega števila prednosti je ena zagotovo ta, da se različna tveganja prerazporedijo med obema partnerjema, prav tako lahko en partner prevzame del odgovornosti, kjer je drugi prešibak ali zanjo nima pristojnosti oz. znanja. Sodelovanje se lahko sklene za prav vse vrste stavb, različnih velikosti in namena, če gre za sodelovanje med zasebno in javno organizacijo pa so to največkrat izobraževalne, kulturne, športne ustanove itd.

Kontaktne osebe

Za področje javno-zasebnih partnerstev

Pošljite nam sporočilo preko kontaktnega obrazca ali se obrnite neposredno na vodjo za področje javno-zasebnih partnerstev in inženiringa.

Žan Pritržnik
Direktor Lesoteka inženiring d.o.o.
/
Lesoteka-Inženiring-doo

Javno-zasebna partnerstva izvaja podjetje Lesoteka inženiring d.o.o. Več o podjetju

Masivni leseni objekti

Lesoteka Hiše

Poleg posameznih storitev znotraj nabora gozdarskih storitev, lastnikom gozdov nudimo kakovostno celostno rešitev upravljanja gozda na ključ. Storitev vključuje odkup, sečnjo in spravilo lesa, po dogovoru pa tudi širši nabor storitev za celostno upravljanje z vašim gozdom.

Druge storitve

Iz Lesotekine gozdno-lesne verige

Oglejte si še druge rešitve primarne predelave, projektiranja in inženiringa, ki jih Skupina Lesoteka nudi in izvaja v okviru gozdno-lesne verige “Od gozda ... do hiše”.

Peleti Lesoteka

ENplus A1 kakovost

Peleti Lesoteka ENplus A1 so bili v letu 2021 s strani Zveze potrošnikov Slovenije izbrani za najboljše pelete, narejene v Sloveniji. Tudi v letu 2022 smo potrdili svoj primat, ki ga ohranjamo vse do danes. Veliko, tako končnih kupcev, kot pravnih subjektov, s katerimi sodelujemo, prepoznava našo predanost in nesporno kakovost peletov, kar nam potrjujejo z izkazovanjem zaupanja.